Våga Börja Prata
Anmälan till utbildning!

...om barn till missbrukare


Våga Börja Prata + Aktiv Skola

Från och med i år kommer vi att kunna göra ännu mer när vi på Våga Börja Prata förenar våra krafter med stiftelsen Aktiv Skola. Tillsammans blir vi starkare och får ännu större möjligheter att fortsätta kämpa för de mest utsatta. Stiftelsen Aktiv Skola bildades på grund av att frågor som rör barnens inlärning som hälsa, mobbning, missbruk och miljö är för viktiga för att bli bortprioriterade på grund av ekonomi. Aktiv Skola vill bidra med kunskap och aktuellt material inom alla dessa områden.

Vi på VBP tar med oss alla våra redskap och styrkor in i den nya organisationen: Pixxi, Verktygslådan och inte minst vår expert inom ohälsa, Petra Staaff, som fortsätter att hålla sina uppskattade föreläsningar runt om i landet.

Vi vill varmt tacka dig för ditt stöd och hoppas att du följer med oss nu när vi förenar våra styrkor med Aktiv Skola!

Följ gärna Aktiv Skola på Facebook och läs om Aktiv Skolas viktiga fokusområden på hemsidan www.aktivskola.org och i deras tidning Respons.

 

Verktygslådan_bild

Nu är Verktygslådan 4 här!

Verktygslådan 4 ska underlätta för skolpersonal i låg- och mellanstadiet i det viktiga arbetet att hitta, förstå och hjälpa barn till missbrukare. I verktygslådan hittar du handfasta redskap som går att använda direkt i undervisningen. 
Ladda ner Verktygslådan 4
 

Bäste medlem!

Vi har tyvärr fått flera samtal från oroliga medlemmar som erhållit  fakturor från en organisation vars namn lätt kan förväxlas med vårt. Vi ber dig därför vara särskilt uppmärksam när du blir uppringd och när du ska betala din faktura.

Om du blivit utsatt eller anser dig lurad kan du följa råden från Svensk Handel som du hittar här. 

Jan Hagström
0200-210 707
jan.hagstrom@vagaborjaprata.se 
Verksamhetsansvarig
Våga Börja PrataSeminarium 2015

Föreläsare: Petra Staaff.
Föreläsningen tar bland annat upp hur familjestrukturen faller när en person missbrukar, hur de som står runt omkring drabbas, hur barnen agerar och hur man inom skola och barnomsorg kan hjälpa dessa barn. Kunskap och stöd till lärare och annan personal är oerhört viktigt. Barnen behöver möta trygga vuxna som inte är rädda för att fråga och som har verktygen för att kunna hjälpa.

Föreläsningarna pågår mellan 13:00 och 16:00.

  • Stockholm 6 oktober, ABF-huset - Sveavägen 41. OBS! 13:30-16:30.
  • Örebro. Återkommer med datum
  • Sundsvall 20 oktober, Scandic Nord - Värdshusbacken 6
  • Göteborg 10 november, City Konferens - Östra Larmagatan 16
  • Helsingborg 17 november, Elite Hotel Marina Plaza - Kungstorget 6

Anmäl dig till jan.hagstrom@vagaborjaprata.se

 

 

Skolsköterskekongressen 2015

Våga Börja Prata kommer att medverka vid Skolsköterskekongressen som i år hålls i Karlstad den 7-8 maj. 

Temat för årets skolsköterskekongress 2015 är psykisk ohälsa och vaccinationer. Kongressen kommer att fånga frågor som: Är ADHD en modefluga, fetma, tidig pubertet, dataspelsberoende och dess påverkan på vår psykiska hälsa och våga fråga - börja prata.
Petra Staaff medverkar som föreläsare.
Läs mer

 

 

Barnifamnen

Djävulsdansen

Återigen tar SVT sitt samhällsansvar och visar dokumentärserien Djävulsdansen, om medberoende. Programmen handlar om hur det är att leva i skuggan av en persons, eller en familjs drickande eller drogande. Något som vart femte barn och oerhört många vuxna har daglig erfarenhet av. Begreppet medberoende syftar på det tillstånd som drabbar dem vars liv cirkulerar runt den eviga frågan om hur hen kan få en närstående att bli nykter, på bekostnad av sig själv, sin egen frihet, sitt eget liv.

Det är ett liv där där tankar och känslor dag och natt är fokuserade på hur man kan kontrollera och förändra en annan människa. Något som är lika hopplöst som omöjligt, eftersom den enda man kan kontrollera är sig själv. Vägen ut ur medberoendet kräver insikt om sin egen maktlöshet inför det beroende som styr livet för den människa man kanske älskar. Som alltid är det första steget att våga börja prata om sin situation. För vuxna finns bland annat självhjälpsgruppen Alanon, socialtjänsten och beroendevården. För barn finns barngrupper i hälften av Sveriges kommuner och vår chatt PIXXI.se där man anonymt kan berätta om hur det känns. 

Vår förhoppning är att allt fler vuxna på skolor i högre utsträckning kan närma sig elever som har det svårt. För att göra det behövs den kunskap vi förmedlar på föreläsningar, på den här hemsidan och i våra material som vi kontinuerligt förser skolorna med. Aldrig har vårt arbete känts viktigare!

 

 

Hjälten

                  

"Små hjältar och stora hemligheter"

Anmäl dig här till höstens föreläsningar med Petra Staaff. Turnéplan 2014.

Föreläsningen vänder sig till den som möter barn i sitt arbete. Det kan vara personal inom förskola, skola och fritids - både pedagoger, skolsköterskor och kuratorer, samt socialtjänsten och stödgruppsledare. Men också personer som arbetar med barn i barngrupp såsom inom kyrkan eller öppen förskola är varmt välkomna, likaså studenter som tänker sig ett arbete med barn och unga i framtiden.

Utbildningen är tre timmar och tar bland annat upp:

- alkoholens inverkan på familjesystemet.
- barns och ungas känslor och signaler.
- våga fråga, möta, lyssna - barns och ungas strategier för överlevnad.
- anmälningsskyldigheten inom förskola/skola.

 

 

Skolsköterskekongress

Våga Börja Prata utställare på skolsköterskekongress

I dag och i morgon (8-9 maj) är Petra Staaff i Stockholm för att stå som utställare på Skolsköterskekongressen 2014. Riksföreningen för skolsköterskor firar 70 år och anordnar en skolsköterskekongress som beräknar samla 1 200 besökare, bland annat skolsköterskor, kliniska forskare och verksamhetschefer. I anslutning till kongressen finns utställare som är branschaktuella inom hälso- och sjukvården, bland annat vi på Våga Börja Prata.

Här kan du läsa mer.

 

 Tjej

Petra Staaff medverkar på barndag

Våga Börja Pratas Petra Staaff är en av föreläsarna under
temadagen "Beroende och missbruk - barnets perspektiv och röst" som anordnas av
Malins Minne Nämndemansgården fredagen den 4 april.

"Vart femte barn i Sverige lever i en riskbruks- eller missbruksfamilj.
Många gånger går det hand i hand med psykiskt ohälsa - eftersom missbruk ofta är en slags självmedicinering. /…/ Men hur mår barnen i dessa familjer? Vad får de för hjälp? Vågar vi se dem i skolor och barnverksamhet? Hur hjälper vi och stödjer familjer med missbruksproblematik, så att barnen får bättre verktyg med sig ut i livet? Barntemadagen bjuder på en rad intressanta föreläsare som belyser problematiken ur olika perspektiv. Varmt välkomna till Orkanen på Malmö Högskola."


 

 Karlstad

Vad säger man? Vad gör man?

"Vad gör man om en förälder kommer för att hämta sitt barn och luktar alkohol?".
Denna frågeställning och fler därtill brukar deltagarna få fundera kring på våra utbildningar. Det är viktigt att man tar sig tid på sin arbetsplats att prata igenom hur man som pedagog bör agera om en situation uppstår där alkohol eller droger är inblandat. Vad säger man? Vad gör man? Hur går man vidare? Man behöver kontinuerligt se över rutiner och informera vikarier om dessa för att man ska känna en viss trygghet om det
plötsligen händer. 

Tack Karlstad för den här gången!


 

Dalarna

Våga Börja Prata i Borlänge och Falun

Sedan några år tillbaka drivs en kampanj i vecka sju som uppmärksammar barn som har en förälder som dricker för mycket. I många kommuner arrangeras föredrag, filmvisningar, informationskvällar, författarbesök och annat för att så många som möjligt ska få upp ögonen för den här kategorin barn.

Våga Börja Pratas Petra Staaff var i och med den här veckan inbjuden
till IOGT-NTO i Borlänge samt av ABF i Falun att föreläsa om hur viktigt det är
att våga börja prata om och med barn till missbrukare. Båda dagarna var
uppskattade och givande och Våga Börja Prata säger ett stort tack till Dalarna
för den här gången!

 

 Våga va dig själv

Våga va´ dig själv-dagen i Örebro

Den 1 februari medverkade Petra Staaff i Våga va´ dig själv-dagen i Örebro.
Dagen arrangeras årligen på flera platser runt om i Sverige av stiftelsen
Våga vá dig själv. Det är Arne och Lena Falbäck samt deras två döttrar Sanna och Emelie som startade stiftelsen efter en traumatisk händelse den 27 april 2005. Då tog Arnes och Lenas yngsta dotter Linda sitt liv efter en tid av kränkningar i skolan. Familjen valde en väg framåt ur detta ofattbara genom att kämpa för att motverka mobbning bland ungdomar.

"Att tända ljus istället för att förbanna mörkret" har varit och är familjens levnadssätt.

Våga va´ dig själv-dagen har arrangerats sedan 2006 och är en
dag fylld av inspiration, motivation, goda exempel, musik, föredrag, teater,
cirkus och film. En mix av glädje och allvar, fantasi och fakta.
Förutom Våga vá dig själv-dagen anordnar stiftelsen även sommarläger
för ungdomar. Lägren bygger på att skapa gemenskap, lära känna ungdomar i samma
ålder och att förbättra självförtroende och självkänslan hos deltagarna.

 

Arboga 

Ännu ett tack till Arboga!

Den 7 januari var det dags för den andra föreläsningen i
Arboga. Ett nittiotal förskollärare och fritidspedagoger hade samlats i
Vasagymnasiets aula för att lyssna på Petra Staaff när hon gjorde den sista av
två föreläsningar för kommunens pedagogiska personal, skolhälsovården och
socialtjänsten. Genom dessa två tillfällen har all personal
som arbetar med barn fått möjligheten att lära sig mer om hur ett missbruk
påverkar familjen, varför det blir en familjehemlighet och hur man kan stötta
dessa barn i sin situation. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade och vi
vill tacka både Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och särskolan, samt
Saab Aerotech i Arboga som varit med och gjort dessa två dagar möjliga.

 

 Julklappar
Alla barn är lika mycket värda

Den 18 december fick vi på Våga Börja Prata glädjen att dela ut julklappar till
barnen som tillsammans med sina mammor tillbringade julen Kvinnohuset.
Glädjen var stor när vi kom!


Vi tackar Quality Hotel Arlanda Stad som höll i insamlingen.

 

 putte

Foto: Hasse Pettersson/Sveriges Radio

Putte växte upp i tryggheten,  Petra i ett alkoholisthem 

I torsdags träffades Petra Staaff och Putte Nelsson i programmet Hasse P på radio P4 Jönköping. Det blev ett spännande samtal om att få folk att må bättre - men på olika sätt. Både Putte och Petra jobbar med hälsofrämjande arbete, Putte med musik och att dela ut pengar på Postkodslotteriet, Petra genom att föreläsa om familjer som lever i missbruk. Nyheter P4 Jönköping, 12 september.

Läs reportage och lyssna på intervjun

 

radios

 

 

 

 

 

 

 

Våga Börja Prata med på Radio Västerbotten! 

I samband med att Petra höll ett lunchseminarium på VIP-galans aktivitetsvecka blev hon intervjuad på Radio Västerbotten om sitt arbete som verksamhetsansvarig för Våga Börja Prata.
Läs mer

Lyssna på  intrervjun   

 

 

                                                         

Verktygslådan Pixxi

Verktygslådan PIXXI

Nu finns äntligen  "verktygslådan PIXXI" på nätet, tillgänglig för dig som är skolpersonal eller på annat sätt jobbar med barn i grupp. Verktygslådan är helt kostnadsfri. Du kan ansöka om tillgång till verktygslådan här. När du registrerat ett konto till verktygslådan har du även tillgång till avgiftsfri telefonrådgivning.

 

 

 Fyra grundläggande principer i Barnkonventionen